torsdag 12. desember 2013

Risvann / Ristjønn

På jakt etter bever og beverspor.

Gikk fra Strai sentrum opp bakkene til Fiskevannet. Tynn, tynn is lå på vannet. Så ikke spor etter noe som kunne ligne bever. Fortsatte opp bakkene sørover oppover til Risvann / Ristjønn. På nordsida av disse småvannene, mellom dem og Fiskevann ligger det mange myrer og små bekker. Her hadde jeg håp om å finne bever. Furumoer med noe bjørk og gran. Litt eik i de sørvendte hellingene. Bever liker osp best av løvtrærne og denne tresorten var det lite av. Jeg fant noen gamle spor: noen få trær som beveren hadde hogget ned, men det var nok lenge siden. Så ut som furutrær.


Risvann: Det var et tynt islag på vannet. Lite spor etter bever.
Fugler:
Meiseflokker med bl.a. toppmeis og fuglekonger.
Jeg kom over en spettesmie hvor en flaggspett jobbet.


Fra furumoene ved Risvann / Ristjønn
gikk turen gjennom tett granskog ned de bratte bakkene tilbake til Straismoen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar