torsdag 14. mars 2013

Linddalstjønna

Etter å ha sittet på bussen til og fra "Riksen" i hele går var det godt å komme ut i skogen og fått beveget seg. Og være litt alene. Gikk en runde inn Aberdalen og kom ut gjennom Linddalen. Deilig vær. Varmt i sola. Det har smeltet bort mer snø. Sørhellingene var snøbare og fine. Men det er fortsatt mye snø i dalbunnene og i nordhellingene. Hard skare. Best å gå utenfor sporene. Fulgte noen relativt ferske traktorspor fra Aberdalen og innover mot Stølsheia og inn i Linddalen. Det var litt mer liv i skogen nå enn sist. Meiseflokker. Kjøttmeisen sang. En hakkespett trommet på en trestamme. Jeg havnet nede ved Nordre Linddalstjønn. På myra i vestre ende av tjønnet. Gikk derfra inn til Søndre Linddalstjønn og hjemover på stien østover mot bilen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar