lørdag 19. oktober 2013

Kroodden 16.10. 13

Sopp:
- noen skrubber. Ellers bare uspiselige.

Fugl:
2 flaggspetter (Dendrocopos major). Den ene stod jeg å så på lenge: Den satt i toppen av en død furu der den hadde laget seg en sprekk i stammen hvor den satte fast furukongler. Frøene i konglene er god mat for spettene. Når den har spist opp alle frøene i en kongle, kaster den bare konglen ned på bakken under treet og slik finner en ofte mange kongler under trær spetten bruker til dette formålet. Slike trær med ofte en haug av kongler under, kalles gjerne for spettesmier. Bare noen dager før i denne uka fant jeg en slik spettesmie et annet sted på Kroodden, lenger ute på odden. Bildene nedenfor er tatt noen dager før, der spettesmia lå bare en halv meter over bakken og var derfor lett tilgjengelig. Bilder tatt med mobil.
Ute på odden ble jeg også oppmerksom på en svartspett (Dryocopus martius). De streifer mye rundt i skogen om høsten og vinteren på leting etter mat og de sees derfor oftere nær bebyggelse nå enn på andre tider av året.

En flokk meiser ble også notert: flere kjøttmeiser (Parus major), blåmeiser (P. caeruleus), toppmeiser (P. cristatus), granmeiser (P. montanus) og en trekryper (Certhia familiaris).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar