fredag 18. oktober 2013

Inn til Terjevann.

15.10. 2013:
Satte bilen ved bommen og gikk innover i et nytt område for meg. Blandingsskog med mye eik (Quercus robur) og bjørk (Betula verrucosa), men også furu (Pinus sylvestris), osp (Populus tremula) og andre lauvtrær. Langs veien vokste det også rogn (Sorbus aucuparia) og alperips (Ribes alpinum) med fine klaser av bær. Bærene så så fine og gode ut! Men når det gjelder alperips er de i følge "Norges planter", Cappelen, av Leif Ryvarden, er de ikke særlig gode. Selv ikke trosten spiser disse bærene hvis det er andre bær tilgjengelig (!) skriver han. Lenger oppe var her også en ren og tett granskog (Picea abies). Solen stod lavt over åsen og sendte sine stråler ned gjennom trærne. Deilig og stille inne i skogen. Litt sopp var det også, men lite som var spiselig.

Fugler:
Meiseflokker med toppmeis (Parus cristatus), kjøttmeis (P. major) og granmeis (P. montanus) er det alltid artig å se og følge. De er som akrobater i trærne der de leter etter mat fra ytterst på greina og helt inn på stammen. De har gjerne sine artsspesifikke områder på treet de leter etter mat på. De minste artene leter etter mat ytterst på greina, mens de litt større finner mat på stammen eller innerst inne på greina.

Det karakteristiske "ropet" til en svartspett (Dryocopus martius) kan høres på lang avstand. Det får meg til å tenke at jeg er langt inne i villmarken; langt fra folk. "Ropet" er litt sånn mystisk og trolsk, synes jeg. En fantastisk fugl!

En flaggspett (Dendrocopus major) holdt til i granskogen rett ved skogsbilveien.

Gjerdesmetten (Troglodytes troglodytes) har en vanvittig kraftig lyd til å være en så liten fugl! Den kom helt innpå meg da jeg stod stille. Virkelig flott er den! Og denne lille fuglen (norges nest minste) forsvarer revir både sommer og vinter!

Et par dompaper (Pyrrhula pyrrhula) og noen nøtteskriker (Garrulus glandarius) ble også hørt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar