lørdag 9. november 2013

Vennemyrtjerna ved Terjevann.Det regnet da jeg gikk innover i skauen: Så kom sola fram! Sola sto lavt over åsen og sendte sine stråler ned over skogen. Jeg prøvde å fange solstrålene og lys/skygge-virkninger.
Stemninger!
Fine høstfarger!


Jeg prøver å bli kjent i området rundt Terjevann og gikk opp langs en bekk som sildret så fint etter alt regnet som har kommet de siste dagene. Fulgte stien som gikk innover mot Vennemyrtjernene. Og der framme lå de to små tjernene og blinket i solskinnet med skogen i praktdrakt omkring. Det var stille og fredelig. Beveren (Castor fiber)  hadde satt sine spor etter seg og hogget flere trær, mest bjørk så det ut til.

Vennemyrtjern

Fugler:
Ravn (Corvus corax) fløy over.
Nøtteskrike (Garrulus glandarius) ble hørt, men ikke sett.

Våk? (Buteo sp.) En nesten mjauende lyd som kom fra himmelen et sted. Men i den tette skogen var det ikke mulig å se noe. Kan det ha vært en våk på trekk?
http://fuglar.no/galleri/lyder/Buteo.buteo.mp3

Meiseflokker er det alltid hyggelig å se og høre: Spettmeis (Sitta europaea), Fuglekonge (Regulus regulus),
Granmeis / Lauvmeis (Parus montanus / P. palustris) og Toppmeis (Parus cristatus).

To knoppsvaner (Cygnus olor) fløy over. Jeg hørte først bare bruset fra vingeslagene. Så kom de flyvende over tretoppene og forsvant mot sjøen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar