søndag 3. november 2013

Risdalen


Vi var en ca 15 personer som var med på en guidet tur i Risdalen Naturvernområde i Birkenes kommune.
Turen var arrangert av Zoologisk forening, NZF Sørlandsavdelingen. Guide var Arve Henriksen.

Myrene var ekstremt våte etter alt regnet som har kommet. 
Vi gikk for det meste i utkanten av naturvernområdet. Fra toppen av åsene så vi ned på dette flotte området. Nede i små kløfter / bekkedaler vokste ulike moser og lav. Lavarter som bare vokser der luften er rein og ikke forurenset. Arter som er blitt sjeldne p.g.a. NOX og SO2 / SO3. 
Gamle, tørre graner og furuer
  med spettehull og spettesmier. Det var stille i skogen. En ravn og noen skriker i tillegg til meiser ble hørt. En flaggspett hakket ut frøene av en kongle i en av spettesmiene og en grønnspett fløy over hodene våre.  En maurtue hadde hatt besøk av grønnspetten. Skogen var full av svære graner og store lauvtrær, blant annet lønn og eiker. Flere som må ha vært flere meter i omkrets.  På myrene stod avblomstrete romer (Narthecium ossifragum). Det var spor etter både rådyr, hjort og elg.Lav på en lønn (Acer platanoides):  Lungenever (Lobaria pulmonaria). Denne laven har jeg ikke sett før, det var derfor artig å finne denne arten.
1 kommentar: